retour beleid

Bij Naturally Granola hopen wij uiteraard dat wanneer jij een bestelling plaatst dat jij hier intens van geniet. Mocht dit niet het geval zijn, laat dit dan even weten!

Ben jij van plan de granola retour te zenden? Je hebt het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoeder is, de granola fysiek in bezit krijgt. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons, Naturally Granola, Tiendweg Oost 25, Lekkerkerk, info@naturallygranola.com Telefoon: +31621963335, via e-mail op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. 


Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermij is verstreken.

Dit keer geen granola, maar cookies! (ook lekker) Om optimaal gebruik te maken van onze website gebruiken wij cookies. Mocht je dit liever niet willen kan je dat hier aanpassen.

×